Terapia hrou
Terapia hrou

Terapia hrou

Terapia hrou (hrová terapia) je jedinečná stratégia pomoci deťom

 

ktorá využíva to najprirodzenejšie čo deti môžu robiť, a to je hrať sa. Tento nedirektívny prístup pomoci  je založený na myšlienke, že deti  nevedome komunikujú hrou. Hra je v tomto prípade pre deti ako jazyk a hračky sa stávajú v procese hrania jeho slovami. To znamená, že deti odkrývajú veci o sebe a svojom prežívaní bez toho, aby si uvedomovali, že to robia. Prostredníctvom hry sa deti učia ako komunikovať so svetom a zároveň rozvíjať svoje zručnosti. A teda hra je pre nich prirodzeným prostriedkom sebavyjadrenia.

Počas hry môže dieťa buď priamo alebo symbolicky prejaviť svoje pocity, myšlienky a túžby čo umožňuje terapeutovi nahliadnuť do jeho emocionálneho prežívania. Spoločné hranie sa a nedirektívny prístup terapeuta vytvárajú bezpečné prostredie na to, aby  si dieťa do hry mohlo priniesť to, čo momentálne potrebuje a zároveň mu tak umožňuje vyjadriť veci, ktoré sú pre neho príliš ťažké (trauma, strata).
Hra pomáha dieťaťu uvoľniť napätie, stres, vybiť hnev a agresivitu, zvyšovať frustračnú toleranciu, spracovávať smútok a zmeny. Dieťa sa učí vnútornej regulácii a sebakontrole.

Ako prebieha?

Terapia hrou sa odohráva v špeciálne zariadenej herni s konkrétne vybranými hračkami
a trvá spravidla 45 minút, 1 x do týždňa, bez prítomnosti rodiča.
Počas tohto času je v herni s dieťaťom prítomný len terapeut.

Tu sa dieťa stáva na 45 minút samým sebou, samé sa môže rozhodnúť ako sa bude hrať, s čím sa bude hrať a či sa bude hrať samé, alebo do hry pozve aj terapeuta. Je na ňom ako tento čas strávi a či sa vôbec bude hrať. Úlohou terapeuta je v tomto procese dieťa sprevádzať, byť mu na blízku tak, ako to práve potrebuje, vytvárať bezpodmienečné pozitívne prijatie, vytvárať nehodnotiaci prístup a teda nehodnotiť (ani pozitívne ani negatívne), neklásť mu otázky, nepoučovať, nevysvetľovať, nenavodzovať hru a nebyť iniciátorom hrových situácií, nebyť ticho, ale byť napojený na dieťa a facilitatívne empaticky reagovať na prežívanie dieťaťa. Dieťa si samé vyberá čo a ako bude robiť a akým tempom to bude robiť. Terapeut venuje dieťaťu svoju plnú aktívnu pozornosť.

Pre koho je terapia hrou vhodná?

Terapia hrou je vhodná pre deti od 3 rokov do cca 9 rokov.

Pomáha deťom s adaptačnými ťažkosťami, deťom s poruchami správania, s poruchami pripútania, poruchami reči (mutizmus, elektívny mutizmus, zajakavosť), traumatizovaným deťom, s emocionálnymi výkyvmi, sociálne nezačleneným deťom, s psychosomatickými ťažkosťami, s enkoprézou, s enurézou, deťom s poruchami spánku, s poruchami príjmu potravy, deťom ktoré zažili ťažkú životnú situáciu, rozvod, stratu či zmenu, deťom s fyzickým ochorením.

Dĺžka terapie závisí od závažnosti problémov, ktoré dieťa prežíva.
Odporúčaný minimálny počet terapií pri menej závažných ťažkostiach je 12 týždňov.

Leták „Terapia hrou“ na stiahnutie TU!
Máte konkrétne otázky? Napíšte nám e-mail alebo SMS.