bytsamsebou.sk

bytsamsebou.sk

"Zvláštnym paradoxom je, že keď sa prijmem taký, aký som, dokážem sa zmeniť." (Carl R. Rogers)

terapie:

stručná charakteristika terapií:

Terapia hrou

Terapia hrou (hrová terapia) je jedinečná stratégia pomoci deťom   ktorá využíva to najprirodzenejšie čo deti môžu robiť, a to je hrať sa. Tento nedirektívny... ... čítajte ďalej "Terapia hrou"

Filiálna terapia

Filiálna terapia je aplikovaná terapia hrou   je to špeciálny 10 týždňový tréningový program pre rodičov, ktorý pomáha posilňovať vzťahovú väzbu medzi rodičom a dieťaťom... ... čítajte ďalej "Filiálna terapia"

Rodinná terapia

Rodinná terapia sa zaoberá rodinnými problémami a vzťahmi v rodine klienta. Pri rodinnej terapii sa preto obvykle pracuje s celou rodinou, alebo s jej časťou... ... čítajte ďalej "Rodinná terapia"

Individuálne poradenstvo

Oblasti poradenstva: Poradenstvo v oblasti rodičovstva, Problémy v partnerstve, Problémy s impulzívnosťou, hnevom a agresivitou, Problémy s komunikáciou, Strachy, obavy a úzkosti, Smútok, depresia, náladovosť,... ... čítajte ďalej "Individuálne poradenstvo"

domov

„Keď vás skutočne niekto počúva bez toho, aby vás súdil, bez toho aby sa za vás snažil prevziať zodpovednosť, bez toho aby sa vás snažil formovať, je to sakramentsky dobrý pocit!“ (autor: Carl Ransom Rogers)

 

„Vstúpte do detskej hry a nájdete miesto, kde sa stretávajú ich mysle, srdcia a duše.“ (autor: Virginia Axline)

 

„Dobrý život je proces, nie stav bytia. Je to smer, nie cieľ.“ (autor: Carl Ransom Rogers)