Cenník služieb
Cenník služieb

Cenník služieb

Cenník služieb

platný od 1.1.2023


Úvodná konzultácia
60 min. / zadarmo

Diagnostika
60 – 90 min. / 40€

Diagnostika Terapia hrou / Filiálna terapia
45 min. / 30€

Filiálna terapia
60 min. / 40€

Filiálna terapia skupina
90 min. / 30€ osoba

Terapia hrou
45 min. / 30€

Individuálna terapia a poradenstvo
60 min. / 40€

Rodinná terapia
80 min. / 45€

Konzultácia a poradenstvo pre rodičov
60 min. / 40€

Cenník PDF na stiahnutie TU!

Platba za služby je možná len prevodom na účet na základe vystavenej faktúry. Platba v hotovosti nie je možná. Naše zariadenie nemá uzavretú zmluvu so zdravotnými poisťovňami. Všetky stretnutia si hradí klient sám. Zmena cien je vyhradená.

Podmienky spolupráce:
Každé poradenstvo alebo terapia začína vo vopred dohodnutom termíne, ktorý je záväznýZmena termínu je možná len 24 hodín pred dohodnutým termínom, v prípade že klient nepríde, alebo zruší termín stretnutia menej ako 24 hodín vopred, je účtovaná polovičná cena terapie, alebo poradenstva.

Terapie online:
Niektoré terapie je možné realizovať aj formou online, ale len na základe vzájomnej dohody vopred.