Cenník služieb
Cenník služieb

Cenník služieb

Cenník služieb

platný od 1.3.2024

Terapia hrou:
45 min. / 40€

Individuálne poradenstvo:
pre deti od 11 do 15 rokov – 45 min. / 40€
pre deti od 15 do 18 rokov – 60 min. / 45€
(dospelí cena dohodou)

Filiálna terapia:
60 min. / 45€
skupina – 90 min. / 30€ osoba

Rodinná terapia:
80 min. / 60€

Konzultácia:
60 min. / 40€

Storno poplatok:
za zrušenie termínu menej ako 24 hodín vopred
50% z dohodnutej ceny

Platba za služby je možná len prevodom na účet na základe vystavenej faktúry. Platba v hotovosti nie je možná. Naše zariadenie nemá uzavretú zmluvu so zdravotnými poisťovňami. Všetky stretnutia si hradí klient sám. Zmena cien je vyhradená.
Nie som poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z. z. Ponúkané služby nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

Podmienky spolupráce:
Každé poradenstvo alebo terapia začína vo vopred dohodnutom termíne, ktorý je záväznýZmena termínu je možná len 24 hodín pred dohodnutým termínom, v prípade že klient nepríde, alebo zruší termín stretnutia menej ako 24 hodín vopred, je účtovaná polovičná cena terapie, alebo poradenstva.

Terapie online:
Niektoré terapie je možné realizovať aj formou online, ale len na základe vzájomnej dohody vopred.