Individuálne poradenstvo
Individuálne poradenstvo

Individuálne poradenstvo

Oblasti poradenstva:

Poradenstvo v oblasti rodičovstva,
Problémy v partnerstve,
Problémy s impulzívnosťou, hnevom a agresivitou,
Problémy s komunikáciou,
Strachy, obavy a úzkosti,
Smútok, depresia, náladovosť,
Psychosomatické ťažkosti, problémy s jedlom, spánkom,…
Poradenstvo počas rozvodu v rodine,
Vzťahové a emocionálne problémy.

Prebieha jednorazovo, alebo pravidelne po vzájomnom dohovore spravidla 1x týždenne.

Máte konkrétne otázky? Napíšte nám e-mail alebo SMS.