Rodinná terapia
Rodinná terapia

Rodinná terapia

Rodinná terapia sa zaoberá rodinnými problémami a vzťahmi v rodine klienta.

Pri rodinnej terapii sa preto obvykle pracuje s celou rodinou, alebo s jej časťou (s tými členmi, ktorí sú pre zmenu vo fungovaní rodinného systému potrební a podstatní).

Rodina sa stretáva s terapeutom 1x do týždňa na 80 minút, ktorý ju sprevádza vo vzájomnej komunikácii,  v ich hľadaní riešení problémov, riešení vzťahových konfliktov aj medzi jednotlivými jej členmi, napomáha zvýšeniu porozumenia. Terapeut ponúka priestor každému členovi rodiny  na vyjadrenie pocitov a postojov a empaticky facilituje ich vzájomnú komunikáciu.

Prebieha 1x do týždňa cca 80 min.

Máte konkrétne otázky? Napíšte nám e-mail alebo SMS.