Rodinná terapia
Rodinná terapia

Rodinná terapia

Rodinná terapia sa zaoberá rodinnými problémami a vzťahmi v rodine klienta.

Na klienta sa pozerá ako na súčasť konkrétnej  rodiny, prepojeného rodinného systému, ktorý má svoju štruktúru vzťahov, pravidlá spolužitia, zaužívané interakcie, zvyky. Rodina funguje ako systém a správanie každého jej člena ovplyvňuje i správanie ostatných. Príznaky poruchy u jedného člena rodinného systému bývajú signálom alebo dôsledkom narušení v rodine – fungovania rodiny ako celku, alebo niektorej jeho časti.

Pri rodinnej terapii sa preto obvykle pracuje s celou rodinou, alebo s jej časťou (s tými členmi, ktorí sú pre zmenu vo fungovaní rodinného systému potrební a podstatní).

Rodina sa stretáva s terapeutom 1x do týždňa na 80 minút, ktorý ju sprevádza vo vzájomnej komunikácii,  v ich hľadaní riešení problémov, riešení vzťahových konfliktov aj medzi jednotlivými jej členmi, napomáha zvýšeniu porozumenia. Terapeut ponúka priestor každému členovi rodiny  na vyjadrenie pocitov a postojov a empaticky facilituje ich vzájomnú komunikáciu.

Kedy je vhodná?

pri poruchách správania dieťaťa, napr. aj v súvislosti s ADHD, pri psychosomatických poruchách niektorého z členov rodiny, pre rodiny, ktoré majú osvojené deti, alebo deti v NRS; pre rodiny s postihnutými deťmi; pre rodiny, ktoré prechádzajú náročným obdobím (rozvod, úmrtie, vážne ochorenie člena rodiny…), pri komunikačných a vzťahových problémoch v rodine, pri príchode „nového rodiča“ do rodiny.

Prebieha 1x do týždňa cca 80 min.

Máte konkrétne otázky? Napíšte nám e-mail alebo SMS.