Filiálna terapia
Filiálna terapia

Filiálna terapia

Filiálna terapia je aplikovaná terapia hrou

 

je to špeciálny 10 týždňový tréningový program pre rodičov, ktorý pomáha posilňovať vzťahovú väzbu medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom hrovej polhodinky 1x týždenne a to obvykle doma, alebo v našej terapeutickej herni. Individuálne alebo skupinovo, teda rodič, alebo skupina 3 – 4 rodičov sa stretáva s terapeutom (bez detí) 1x týždenne vo vopred dohodnutom čase na cca 60 – 90 minút.

Terapeut učí na týchto stretnutiach rodičov „terapeutické základy“ (reflektívne reakcie, aktívne napojenie na dieťa, prácu s hranicami, dávanie možností, oceňovanie dieťaťa, budovanie sebavedomia dieťaťa atď.), ktoré rodič používa počas hrovej polhodinky s dieťaťom. Počas polhodinky rodič s dieťaťom používa súbor špeciálne vybraných hračiek a pomáha dieťaťu učiť sa sebakontrole, samostatnosti a zodpovednosti. Na 30 minúť (1x týždenne) sa dieťa ponorí do sýtiaceho vzťahu so svojim rodičom, kedy sa stáva centrom jeho pozornosti.

Po osobnom dohovore je možné tento program realizovať aj online formou.

Pre koho je vhodná?

Je vhodná pre deti od 2 – 10 rokov.

Filiálna terapia pomáha rodičom v ťažkostiach vo výchove, učí dieťa regulácii a sebakontrole, zvyšuje kompetencie a zručnosti rodiča, skvalitňuje a prehlbuje vzťah medzi dieťaťom a rodičom, napomáha rodičovi lepšie porozumieť sebe i dieťaťu, pomáha dieťaťu zvládnuť vlastné emócie, výbuchy hnevu a zlosti, impulzivitu, pomáha mu učiť sa rozhodovať, niesť zodpovednosť a následky za svoje konanie, pomáha pri zvládaní úzkosti, strachu, pri nízkom sebavedomí dieťaťa zvyšovaním jeho seba hodnoty a kompetencií.
Zvyšuje bezpečie a podporuje zdravý rast vo vzťahu rodič – dieťa.

Leták „Filiálna terapia“ na stiahnutie TU!
Máte konkrétne otázky? Napíšte nám e-mail alebo SMS.